DOCUMENTS

En aquest apartat del web podeu consultar i descarregar-vos els documents on s’exposa el projecte i missió de l’esplai, a més de les fitxes d’autorització, entre d’altres.


IDEARI en procés de revisió. Podeu consultar l’apartat “IDEARI“, per veure’n l’actual.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) en procés de revisió. Podeu consultar l’apartat “PEC“, per veure’n l’actual.

PROJECTE I MEMÒRIA DEL CURS Properament el projecte del curs 2018-2019.

PROJECTE I MEMÒRIA DE CAMPAMENTS Properament.


FITXES D’AUTORITZACIÓ I BEQUES
  • FITXA D’AUTORITZACIÓ CURS 2018-2019 (ATENCIÓ! ha d’estar impresa a DOBLE CARA) [.pdf]
  • FITXA D’AUTORITZACIÓ DIA DE L’AMIC/AMIGA [.pdf]

Al moment de fer la inscripció de curs, cal portar els següents documents:

    • Fitxa d’autorització del curs
    • Fotocòpia actualitzada del carnet de vacunacions
    • Targeta Sanitària Individual (original, només a les excursions)
    • Fotocòpia DNI (infant/jove o, si no en té, el/la responsable)

Si voleu demanar beca de curs, cal que envieu un mail a boix@ceboix.org i us enviarem la documentació.

NOTA INFORMATIVA: pagament quotes trimestrals i excursions.


COM FER UNA BONA MOTXILLA?

portada_Boix fer una bona motxilla?La Guia Pràctica “BOIX FER UNA BONA MOTXILLA?” explica què cal tenir en compte a l’hora de preparar la motxilla per marxar d’excursió de cap de setmana, o bé de colònies de primavera o campaments d’estiu! També hi trobareu els llistats de material per a cada sortida.